Sinopse

Episódios

  • Intro to Anesthesia: Episode 1 - Intro to IV induction Agents

    Intro to Anesthesia: Episode 1 - Intro to IV induction Agents

    20/01/2013 Duração: 08min

Informações: