Sound Spectrum With Vexilium

Sinopse

Rafal a.k.a. Vexilium - born in 1989, inhabitant of southern Poland. He has been interested in electronic music from an early age, but with the passage of time he opened up for different subgenres. Despite the continuous evolution of his music tastes, Rafals favourite style is still trance music in its "classic" form. He has been mixing music since 2005. His sets in numerous Polish and foreign radio stations were characterized by professionalism and proper climate, which met with great appreciation from the listeners. Another Vexiliums hallmarks are his mashups that have been supported by famous names such as Roger Shah, 7 Skies, Corderoy, Mr. Sam and Aruna. The biggest success in his career was the award for 2011 Yearmix granted by the biggest Polish website about electronic music and broadcast on famous Polish radio station. After a break caused by studies, Vexilium returns to recording sets and mashups, along with a new concept of wide sound spectrum... What's behind this idea? You will see soon!---Rafa a.k.a. Vexilium rocznik 1989, mieszkaniec poudniowej Polski. Muzyk elektroniczn interesuje si od najmodszych lat, jednak dopiero z upywem czasem otwiera si na jej róne podgatunki. Pomimo cigej ewolucji gustu muzycznego, ulubionym stylem Rafaa niezmiennie pozostaje muzyka trance w swojej klasycznej formie. Miksowaniem muzyki zajmuje si od 2005 roku. Jego sety w licznych polskich i zagranicznych stacjach radiowych charakteryzoway si profesjonalizmem i odpowiednio budowanym klimatem, co spotkao si z duym uznaniem suchaczy. Znakiem rozpoznawczym Vexilium s te jego mashupy, które byy wspierane przez tak znane nazwiska jak: Roger Shah, 7 Skies, Corderoy, Mr. Sam i Aruna. Najwikszym sukcesem w jego dotychczasowej karierze byo wyrónienie Yearmixa z najlepszymi kawakami 2011 roku przez najwikszy polski serwis powicony muzyce elektronicznej oraz emisja na falach rozgoni Planeta FM. Po przerwie spowodowanej studiami, Vexilium powraca do regularnego nagrywania setów oraz mashupów, wraz z nowym konceptem szerokiego spektrum dwików... Co za tym si kryje? Przekonacie si ju niebawem!

Episódios

  • Sound Spectrum 49

    Sound Spectrum 49

    13/08/2020 Duração: 59min

    Sound Spectrum Radio Show, broadcasted from 2013 to 2017 on Afterhours.fm radio station.

Informações: