Sinopse

Om existens och religion, på ett personligt sättAnsvarig utgivare: Louise Welander

Episódios

 • Den sista turen: hej och tack!

  Den sista turen: hej och tack!

  31/05/2014 Duração: 06min

  Nu går sista turen med Vid dagens början. Ett mångårigt program inom SR:s livsåskådningsutbud som sänder sista helgen. Producenten Martin Dyfverman och hans "stall" av medarbetare tackar för sig och er som har lyssnat på de olika livsåskådningar som via många personer har hörts under åren. Om att spara eller slösa handlar programmet idag och det är en av veteranerna, Lars-Åke Stenström, som funderar på om det verkligen är sparandet som gör en rik...

 • I det lilla förstår vi det stora

  I det lilla förstår vi det stora

  24/05/2014 Duração: 07min

  -Det finns en tolerans som bara den som har egna rötter kan känna. Så säger författaren Vibeke Olsson och menar att även "världsmedborgaren" behöver en hembygd. -Bara genom att vara närvarande i det vardagliga, det lilla, kan vi förstå vad som sker i det som synes ske och få respekt för andras vemod och hopp, insikt och blinda fläckar.

 • Den högsta måltiden

  Den högsta måltiden

  17/05/2014 Duração: 07min

  Idag handlar det om "Den högsta måltiden" - och zenbuddhisten Pake Hall förklarar: En zenlärare som heter Bernie Glassman säger ofta att vi är zen-kockar och att meningen med livet är att tillaga den högsta måltiden. Och när vi tillagat den - servera den till andra.

 • -Jag håller dig, morfar!

  -Jag håller dig, morfar!

  10/05/2014 Duração: 06min

  Författaren och prästen (Vid Sigtunastiftelsen) Lars Björklund berättar hur en morfar märkligt nog kände sig tryggare när barnets lilla hand tog om hans hals, på väg över den isiga gatan. Det handlar om tillit och att trösta i Lars Björklunds sista program i serien. Den 7 juni börjar veckoprogrammet "Tankar för dagen" att sändas även på helgmorgnarna och ersätter då Vid dagens början.

 • Sök brunnen som aldrig sinar

  Sök brunnen som aldrig sinar

  03/05/2014 Duração: 07min

  I Johannesevangeliet berättas om hur Jesus möter en samarisk kvinna vid Sykars brunn och hur de börjar samtala om livets källa, om levande vatten. Vibeke Olsson vill att vi i dagens slit-och-slängsamhälle söker oss till den brunn som aldrig sinar, till relationer och sammanhang som fördjupas.

 • Valborg - ett hedniskt firande

  Valborg - ett hedniskt firande

  26/04/2014 Duração: 06min

  Henrik Hallgren berättar om hur Valborg är ett av flera firanden som har hedniska rötter i hur vi hyllar naturens skiften under ett år.

 • Det som hänt ger hopp

  Det som hänt ger hopp

  19/04/2014 Duração: 07min

  "Det som hänt ger hopp". Lars-Åke Stenström går i Aten.

 • Rätten att få dö

  Rätten att få dö

  12/04/2014 Duração: 07min

  Under många år har Ulrika Sandén fightats med en tumör i hjärnan. Det har hon berättat om i tidigare program. Idag får vi höra när det gick så långt som att hon planerade sin egen död. "Om inte vården kan ge mig ett värdigt liv, borde jag då inte få dö värdigt"? Ulrika tar upp den känsliga frågan om rätten till sin död. Hur går den ihop med religionens syn?

 • Hårdnar vi med våra ord?

  Hårdnar vi med våra ord?

  05/04/2014 Duração: 07min

  Lars Björklund funderar över de hårdnande orden och vad de gör med oss. När jag låter de hårda orden ta vägen genom min själ ändras något det svaga och ömtåliga får mindre plats När jag låter mig förakta det annorlunda föraktar jag även mig själv

 • Orden skapar vår tillvaro

  Orden skapar vår tillvaro

  29/03/2014 Duração: 06min

  Evert Taube skapade den svenska sommaren. Detaljrikedomen och bilderna i Evert Taubes diktning gör honom till en av våra stora skalder. Så säger förtfattaren Vibeke Olsson Knappt har jag läst orden förrän sångstrofer väller upp i minnet, fulla av sommar. Ormbunken rister sin ringlande topp Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol -Det är med orden vi skapar vår tillvaro. Det vi inte kan namnge riskerar vi att förlora! Evert Taube sjunger "Vals på Ängön".

 • Det osynligas djupa källa

  Det osynligas djupa källa

  22/03/2014 Duração: 07min

  Vattenkällorna i naturen är gränsplatser där det osynliga blir synligt. Där det underjordiska kommer upp till ytan. Sådana gränsplatser har en speciell kraft och betydelse. Så säger Henrik Hallgren, arkeolog och aktiv i Samfundet Forn Sed - Jag tror att människor har ett existentiellt behov av det osynliga, av det som finns i underjorden, bortom det som kan mätas, vägas och kartläggas. Många av oss känner en längtan efter ett djup i tillvaron, efter att vara i beröring med ett mysterium där vi kan hämta näring och som kan ge läkning. Anna-Karin Nytelll Oldeberg sjunger "Källan" , hennes egen tonsättning av en Anna Maria Lenngren text.

 • Ingen Jesus bar mej

  Ingen Jesus bar mej

  15/03/2014 Duração: 06min

  Med hasande steg tar jag mig genom korridoren. Ingen verkar se mig. Ingen korridor har någonsin känts så lång. Ingen Jesus kom och bar mig. Så säger Ulrika Sandén, som berättar om starka händelser under en sjukdomsperiod.

 • Vem riktar mitt svepande ljus?

  Vem riktar mitt svepande ljus?

  08/03/2014 Duração: 06min

  "Som en strålkastare sveper min uppmärksamhet fritt. Inåt och utåt i kommunikationen mellan mitt inre och yttre liv". Så säger Anna Bornstein, buddhistiskt inspirerad författare, som här sammanfattar en del av sitt sökande när hon just fyllt 70 och "drar mig tillbaka från mina uppgifter i världen". -Vem kastar mitt uppmärksamhetsljus, vem regisserar pjäsen, vem känner mysteriet, undrar hon.

 • Ett samhälle som spårar ur

  Ett samhälle som spårar ur

  01/03/2014 Duração: 07min

  Provisoriskt lagade växlar, dåligt banunderhåll och defekta vagnar. Flera tågurspårningar har upprört allmänheten den senaste tiden. Författaren Vibeke Olsson ser ett helt samhälle som håller på att spåra ur. Där allt färre jobbar alltmer. Där vi inte har tid för att kontrollera och laga - eller prata med varandra. Hon tycker vi måste se till dem som INTE har makten, precis som Gud gjorde.

 • Auschwitz - en resa i tid och sinne

  Auschwitz - en resa i tid och sinne

  22/02/2014 Duração: 09min

  På plats i nazisternas dödsläger Auschwitz får Pake Hall tankar: "Jag är den svältande fången. Jag är den uniformerade soldaten som föser honom med geväret. Jag är även den på en annan plats som visste". Pake Hall är zenbuddhist i Göteborg och gjorde resan till Auschwitz nyligen - en resa i både tiden och sinnet. Vi hör några stycken klezmer för intsrumenet och kör ( Oscar Fredriks kammarkör)

 • Fornnordisk tro med många gudar

  Fornnordisk tro med många gudar

  15/02/2014 Duração: 08min

  Den fornnordiska skapelseberättelsen och gudavärlden är både fascinerande - och rörig. Där finns inga enkla budord, inga räta linjer, inga allsmäktiga gudar. Men tänk om det är just ett sådant kosmos vi lever i? Frågan ställs av Henrik Hallgren, som är arkeolog, berättare och med i Samfundet Forn Sed Sverige. Han ser en värld där ingen har den totala kontrollen, utan allt och alla ingår i dansen.

 • Ett trollspö för ditt inre

  Ett trollspö för ditt inre

  08/02/2014 Duração: 04min

  Den koncentrerade uppmärksamheten - den du kan finna i meditation - är som ett sagornas och myternas trollspö när den riktas inåt. Det säger Anna Bornstein, som arbetat mycket med detta i olika projekt, inte minst i skolorna. I buddhismen liknas den vid "tjockflytande olja" som strömmar mot objektet och till slut smälter samman med det...

 • Den bannlysta dansen tillbaka i kyrkan

  Den bannlysta dansen tillbaka i kyrkan

  01/02/2014 Duração: 08min

  Från att ha varit bannlyst i kyrkan, kom dansen tillbaka sent på 1970-talet över Europa och i Sverige så sent som på 80-talet. Lisbet Gemzell berättar om hur "Livets danser" av idag för människan närmare det gudomliga. Från början var dansen ett erkänt inslag i de stora religionerna som judendom, islam och kristendom. Vi hör i programmet Soweto Gospel Choir sjunga den svängiga "Shewane".

 • Pärlfiske i livets hav

  Pärlfiske i livets hav

  25/01/2014 Duração: 07min

  Författaren och förre kyrkoherden Sune Eriksson beger sig ut på pärlfiske. Han gör det i "livets hav" - och finner Rättvisans, Fridens, Trons pärla - och till slut den allra vackraste: Kärlekens. Maria Mells Stråkkvartett nr 1 i c-moll/essdur hör vi ett par stycken ur.

 • Kjell öppnar modets dörr

  Kjell öppnar modets dörr

  18/01/2014 Duração: 09min

  Kjell Walfridsson har drabbats av flera sjukdomar som förändrat hans liv kapitalt. Men genom sin tro har han också mött fragment av kärlek som öppnar modets och möjligheternas dörrar.

página 1 de 12

Informações: