Sinopse

Denna podd har till syfte att presentera samtal om aktuella händelser och frågor i relation till Martinus kosmiska världsbild. Om du är intresserad av livsfrågor kan detta vara något för dig.

Episódios

 • Avsnitt 94: Kosmisk psykologi, del 4. Relationernas betydelse i vårt liv

  Avsnitt 94: Kosmisk psykologi, del 4. Relationernas betydelse i vårt liv

  04/05/2020 Duração: 01h04min

  Kosmologipoddens redaktör Micael Söderberg samtalar med Sören Grind om betydelsen av relationer i vårt liv. Samtalet tar sin utgångspunkt i den aktuella coronapandemin som begränsar människors möjligheter till social samvaro. Sören belyser varför människor reagerar på olika sätt i tider av kris och reflekterar över vad meningen med dessa utmaningar kan vara ur ett kosmiskt perspektiv. Samtalet kommer också in på orsaker till vårt sätt att fungera i nära relationer och vilka förändringar som man kan förvänta sig i ljuset av den så kallade polförvandlingen. Inspelat den 3 maj 2020. Musik komponerad av Lars Palerius. De tidigare avsnitten av kosmisk psykologi hittar du på www.kosmologipodden.se. Vi finns också på Spotify.

 • Föredrag nr 12. Bön som vetenskap. Ole Therkelsen, Helsingborg den 26 februari 2005

  Föredrag nr 12. Bön som vetenskap. Ole Therkelsen, Helsingborg den 26 februari 2005

  26/04/2020 Duração: 42min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det tolfte föredraget i serien. Föredraget är inspelat i Helsingborg, 26 februari 2005. Föredraget handlar om bön som vetenskap. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 93: Corona-krisen och dess följder. Samtal med Olav Johansson

  Avsnitt 93: Corona-krisen och dess följder. Samtal med Olav Johansson

  15/04/2020 Duração: 52min

  I Corona-krisens tider kan Kosmologipodden inte resa runt och intervjua människor som vi brukar, men vi ville ändå gärna ge en ögonblicksbild av hur vi kan förstå världssituationen just nu från ett kosmologiskt perspektiv. Vi har därför spelat in ett samtal med Olav Johansson i hans hem i Botkyrka, där vi reflekterar tillsammans över de senaste veckornas händelser i Sverige och i världen, och vad som kan vänta oss framöver.  Olav berättar om vad Martinus har skrivit och sagt om mänsklighetens kriser både politiskt och ekonomiskt, och vilka lärdomar som kommer att dras av detta, inte minst när det gäller hur vi behandlar våra djur och hur det ekonomiska systemet påverkas. Vi talar vidare om det framtida världssamfundet som enligt Martinus kommer att vila på ett helt nytt ekonomiskt system, som garanterar en rättvis och fredlig tillvaro för alla människor.  Avsnittet spelas in med en sämre teknisk utrustning än våra vanliga avsnitt, vilket tyvärr påverkar ljudkvaliteten, men vi hoppas att ni har överseende med

 • Föredrag nr 11. Frågestund om mikrokosmos, det inre universum. Malmö den 29 januari 2005.

  Föredrag nr 11. Frågestund om mikrokosmos, det inre universum. Malmö den 29 januari 2005.

  28/03/2020 Duração: 46min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är frågestunden till det tionde föredraget i serien. Frågestunden är inspelad i Malmö, 29 januari 2005.  Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 92: Livet som teater. Samtal med Per Ragnar

  Avsnitt 92: Livet som teater. Samtal med Per Ragnar

  15/03/2020 Duração: 43min

  Vi har återigen träffat skådespelaren, regissören och författaren Per Ragnar för ett samtal, denna gång om livet som teater. Samtalet kommer bland annat in på teaterns roll som spegel för våra olika roller och upplevelser i vardagen. Enligt Martinus analyser kan livet jämföras med en teater som ett evigt pågående ”ödesspel”, där vi alla är skådespelare, regissörer, åskådare och scenarbetare på en och samma gång. Per Ragnar reflekterar också kring hur olika mänskliga ytterligheter, såväl det onda som det goda, kommer till uttryck i olika rollgestaltningar och hur teatern kan hjälpa oss att identifiera dessa sidor inom oss själva, kanske som spår från tidigare inkarnationer. Livserfarenhet läggs till livserfarenhet i en pågående process. I tidskriften Kosmos, nr  1/2020, kan man läsa en artikel om Per Ragnars möte med Martinus på 1960-talet, samt även Pers diktsvit "Från en död om liv": Kosmos 1/2020 Detta avsnitt spelades in 10 oktober 2019 i Hälsans Hus, Stockholm. Språk: svenska. Medverkande: Per Ragnar, La

 • Föredrag nr 10. Kärlek till vårt inre universum. Ole Therkelsen, Malmö den 29 januari 2005.

  Föredrag nr 10. Kärlek till vårt inre universum. Ole Therkelsen, Malmö den 29 januari 2005.

  25/02/2020 Duração: 01h02min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är tionde föredraget i serien. Föredraget är inspelat i Malmö, 29 januari 2005. Föredraget berör sjukdom och hälsa och  tankarnas inflytande på hälsa. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 91: Martinus och västerländsk esoterism. Samtal med Mikael Krall

  Avsnitt 91: Martinus och västerländsk esoterism. Samtal med Mikael Krall

  12/02/2020 Duração: 49min

  I detta poddavsnitt samtalar vi med Mikael Krall om hans masteravhandling Martinus’ spiritual science: an original contribution to western esotericism? (2019). I sin bok jämför Mikael Krall Martinus andliga vetenskap med flera andra västerländska esoteriska filosofier (Blavatsky, Bailey och Steiner). Syftet var att ta reda på om Martinus bidrar med något nytt till den västerländska esoterismen, och i så fall på vilka områden. Mikael Krall menar att Martinus andliga vetenskap utgör en esoterisk fenomenologi och psykologi, inbäddad i en filosofisk och logisk struktur. Några unika bidrag som Martinus ger till redan befintliga esoteriska läror är, enligt Mikaels undersökning, bland annat kunskap om att mikrokosmos är levande, vilket medför en moralisk dimension för människan, utvecklingen genom alla sju riken eller tillvaroplanen med hunger- och mättnadsprincipen samt minneskroppens centrala betydelse för det levande väsendet. Till skillnad från de övriga esoteriska lärorna kan Martinus, genom minneskroppens funk

 • Avsnitt 90: Andlighet och musik. Samtal med Torgny Lundmark

  Avsnitt 90: Andlighet och musik. Samtal med Torgny Lundmark

  25/01/2020 Duração: 51min

  I det här avsnittet av Kosmologipodden möter Lars Palerius konsertpianisten Torgny Lundmark för ett samtal om musik och andlighet. Vi får höra Torgny berätta om sin musikaliska bakgrund som bland annat innefattar studier på Edsberg, Musikhögskolan i Stockholm och privata studier utomlands för internationellt verksamma pianister.  I samtalet berättar Torgny om sitt intresse för Martinus kosmiska analyser som har följt honom genom livet. Han talar också om andliga upplevelser som han har haft och som har övertygat honom om den andliga världens existens. Samtalet berör även frågan om vad konst och högintellektualitet är, känslans och intelligensens roll för upplevelsen av olika musikstilar, samt skillnaden mellan att lyssna respektive höra på musik.  Torgny berättar också om de båda hjärnhalvornas roll i musiklyssnandet och vi får en historisk överblick över stränginstrumentens stämning från Pythagoras fram till Bach. I avsnittet får vi också lyssna till två inspelningar med Torgny som solist: ett utdrag ur Joha

 • Föredrag nr 9. Frågestund om sexualitet. Ole Therkelsen, Malmö den 13 november 2004

  Föredrag nr 9. Frågestund om sexualitet. Ole Therkelsen, Malmö den 13 november 2004

  12/01/2020 Duração: 46min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är frågestunden till ett föredrag som är inspelat i Malmö, 13 november 2004. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 89: Kosmos i fokus. Samtal med Jens Christian Hermansen.

  Avsnitt 89: Kosmos i fokus. Samtal med Jens Christian Hermansen.

  31/12/2019 Duração: 55min

  Kosmologipoddens redaktörer Lars Palerius och Micael Söderberg samtalar med Jens Christian Hermansen. Jens Christian är chefredaktör för tidsskriften Kosmos och berättar om varför tidsskriften har fått ett nytt utseende och innehåll. Vi får också en inblick i hur arbetet med tidsskriften går till. För Martinus var det viktigt att det finns en tidsskrift som med inspirerande texter och bilder kan bidra till att belysa samtiden från ett kosmologiskt perspektiv.    Samtalet spelades in i augusti 2019, Martinus Center Klint.   Musik komponerad av Lars Palerius.   Språk: svenska och danska.

 • Föredrag nr 8. Förälskelse, vänskap och kärlek. Ole Therkelsen, Malmö den 13 november 2004.

  Föredrag nr 8. Förälskelse, vänskap och kärlek. Ole Therkelsen, Malmö den 13 november 2004.

  08/12/2019 Duração: 01h03min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta föredrag är inspelat i Malmö, 13 november 2004. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 88: Reinkarnation i ett nötskal. Samtal med Else Byskov

  Avsnitt 88: Reinkarnation i ett nötskal. Samtal med Else Byskov

  24/11/2019 Duração: 49min

  Kosmologipodden har träffat författaren Else Byskov för ett samtal om hennes senaste bok Reinkarnation i en Nøddeskal (2019, Reinkarnation i ett nötskal), med underrubriken Hvorfor reinkarnation er et faktum (Varför reinkarnation är ett faktum). Det är en bok som Else Byskov har skrivit tillsammans med psykologen, regressionsterapeuten och livscoachen Maria McMahon. I boken redovisar Else Byskov Martinus syn på reinkarnation med en mängd olika exempel från hans litteratur och från vår vardag, och Maria McMahon kommenterar sedan dessa utifrån sin synvinkel. Boken är den första i en serie som presenterar Martinus världsbild i ett nötskal. Samtalet berör kosmologiska ämnen som ande, aura, den strålformiga materien, ödeselementet, tankar, talanger, kloning, reinkarnationsprincipen och den andliga världen. I kapitel sex, med rubriken ”Bevisen”, tar författarna bland annat upp berättelser om barn som minns tidigare liv, underbarn inom måleri och musik och och berömda reinkarnationstillfällen. Detta avsnitt spelades

 • Föredrag nr 7. Frågestund om världssituationen. Ole Therkelsen, Stockholm den 31 oktober 2004.

  Föredrag nr 7. Frågestund om världssituationen. Ole Therkelsen, Stockholm den 31 oktober 2004.

  16/11/2019 Duração: 36min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är frågestunden till föredraget om världssituationen och jordklotsväsendet. Frågestunden är inspelad i Stockholm, 31 oktober 2004. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius  

 • Avsnitt 87: Med kosmologin som bakgrundsmusik i vardagen - Samtal med Ninni Mäki

  Avsnitt 87: Med kosmologin som bakgrundsmusik i vardagen - Samtal med Ninni Mäki

  23/10/2019 Duração: 49min

  Kosmologipodden har träffat Ninni Mäki som har varit intresserad av de kosmiska analyserna i många år. Ninni berättar om vilken betydelse detta intresse har haft i olika sammanhang i hennes liv och om sina erfarenheter som medarbetare och kursdeltagare på många sommarkursveckor i Klint. Ninni bor numera i Tyskland, men brukar komma till Klint varje år. Medverkande: Ninni Mäki, Micael Söderberg och Lars Palerius. Musik komponerad av Lars Palerius. Språk: svenska. Inspelat i augusti 2019.

 • Föredrag nr 6. Världssituationen och jordklotsväsendet. Ole Therkelsen, Stockholm den 31 oktober 2004.

  Föredrag nr 6. Världssituationen och jordklotsväsendet. Ole Therkelsen, Stockholm den 31 oktober 2004.

  09/10/2019 Duração: 01h03min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 - 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge.  Detta är sjätte föredraget i serien. Föredraget är inspelat i Stockholm, 31 oktober 2004. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 86: Karma och dess betydelse för våra liv. Samtal med Karin Jansson

  Avsnitt 86: Karma och dess betydelse för våra liv. Samtal med Karin Jansson

  30/09/2019 Duração: 48min

  Karma är ett centralt begrepp i Martinus världsbild, men vad innebär karma och vilken betydelse har den för våra liv? I detta avsnitt samtalar Karin Jansson med poddredaktörerna Lars Palerius och Pernilla Rosell om begreppet karma och hur vi själva förhåller oss till karma i vardagen. Begreppet karma, som inom buddhism och hinduism ursprungligen betyder handling eller gärning, är kanske mer känt i dag än t.ex. kristendomens traditionella begrepp som syndafall och sakrament. I vardagsspråket kan man då och då höra folk som talar om "good karma" eller "bad karma". Men hur ser vi på karma egentligen? Upplever vi det som ett slags straff, eller kan vi se det som en positiv feedback som vi kan använda oss av för att skapa ett ljusare öde? Är vi tacksamma över en bekymmersfri ”vanlig dag” eller borde vi försöka tänka mer på den positiva och glädjande karman som vi upplever? Vi reflekterar över hur vi aktivt kan använda oss av Martinus analyser om karma på olika nivåer, till exempel för att motverka känslor av marty

 • Avsnitt 85: Samtal med Bernt och Berit på Kosmologiskt forum i Bodø

  Avsnitt 85: Samtal med Bernt och Berit på Kosmologiskt forum i Bodø

  07/09/2019 Duração: 37min

  Kosmologipodden har träffat Bernt Hepsøe och Berit Laastad som är verksamma i Bodø som ligger i Nordnorge. De berättar om sitt intresse för de kosmiska analyserna och bakgrunden till varför Bodø har växt fram som ett centrum för den andliga vetenskapens utbredning i Norge. Bodø kosmologiska forum grundades 1995 och erbjuder seminarier och föredrag om Martinus världsbild. Men redan på 1970-talet fanns det verksamhet i Bodø. Under åren har man fått besök av många etablerade föredragshållare inom "Saken". Bernt kom i kontakt med Martinus analyser för mer än 40 år sedan och deltog tidigt på kurser av bland andra Hans Christian Rasmussen som var en tidig eldsjäl inom Martinusverksamheten i Norge. Berit kom i kontakt med kosmologin via Bernt när hon var omkring 23-24 år.   Inspelat på Klint den 31 juli 2019. Medverkande: Micael Söderberg, Lars Palerius, Bernt Hepsøe och Berit Laastad Språk: svenska och norska   Musik komponerad av Lars Palerius

 • Föredrag nr 5. Livslust och onaturlig trötthet. Ole Therkelsen, 30 oktober 2004

  Föredrag nr 5. Livslust och onaturlig trötthet. Ole Therkelsen, 30 oktober 2004

  03/09/2019 Duração: 01h08s

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 - 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge.  Detta är femte föredraget i serien. Föredraget är inspelat i Stockholm, 30 oktober 2004. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

 • Avsnitt 84: Samtal med Henrik och Karin på Skärva

  Avsnitt 84: Samtal med Henrik och Karin på Skärva

  14/08/2019 Duração: 47min

  Kosmologipodden har träffat Henrik Wachtmeister och Karin Holm som är verksamma på Skärva utanför Karlskrona. De berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om de aktiviteter som bedrivs på Skärva. Henrik startade för många år sedan en butik med försäljning av ekologiska och vegetariska produkter och på senare år så har Skärva mer och mer etablerats som en social knutpunkt för personer med intressen som ligger i linje med Martinus andliga världsbild. Henrik och Karin har samarbetat med konstnärer som har ställt ut sin konst på Skärva. De har också bjudit in utbildare som har genomfört kurser. Mycket tyder på att Skärva på sikt kommer vara ett center med den andliga vetenskapen i fokus. Inspelat på Klint i Danmark, augusti 2019 Medverkande: Micael Söderberg, Lars Palerius, Henrik Wachtmeister och Karin Holm Musik komponerad och framförd av Lars Palerius Språk: svenska

 • Föredrag nr 4. Frågestund om kosmologi och bön. Ole Therkelsen, Borlänge, 2004.10.29

  Föredrag nr 4. Frågestund om kosmologi och bön. Ole Therkelsen, Borlänge, 2004.10.29

  07/08/2019 Duração: 27min

  Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 - 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge.  Detta är fjärde föredraget i serien. Det är en frågestund som är inspelad i Borlänge, 2004.10.29. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

página 1 de 5

Informações: