Sinopse

Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

Episódios

 • Att förneka sig själv på rätt sätt eller att vara kissnödig på McDonalds

  Att förneka sig själv på rätt sätt eller att vara kissnödig på McDonalds

  28/07/2017 Duração: 14min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Svarta hål, gravitation och Helige Ande - Predikan Pingstdagen

  Svarta hål, gravitation och Helige Ande - Predikan Pingstdagen

  05/06/2017 Duração: 15min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Är du ett får? Om den gode herden Jesus

  Är du ett får? Om den gode herden Jesus

  02/05/2017 Duração: 15min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Glädje och fruktan - Påskdagspredikan i veckomässan

  Glädje och fruktan - Påskdagspredikan i veckomässan

  23/04/2017 Duração: 19min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Predikan Påskdagen 2017

  Predikan Påskdagen 2017

  16/04/2017 Duração: 13min

  David Silverkors predikar över Markusevangeliet på Påskdagen 2017

 • Melodifestivalen och nardusbalsam

  Melodifestivalen och nardusbalsam

  13/03/2017 Duração: 19min

  Vad har melodifestivalen och nardusbalsam gemensamt? David Silverkors predikar ur evangelietexten för 2:a söndagen i fastan - Markus 14:3-9: 3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.4Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. 5För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. 8Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. 9Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

 • Narnias författare och längtan

  Narnias författare och längtan

  06/02/2017 Duração: 16min

  Kyndelsmässodagen handlar om Symeon och Hannas möte med Jesus, mötet med "Uppenbarelsens ljus för hedningarna".  David Silverkors förkunnar kring evangelietexten och tar avstamp i ett citat av CS Lewis, författaren till bland andra Narniaböckerna.  

 • 160908 Vad gör man en riktigt dålig dag? - Edward Thomas

  160908 Vad gör man en riktigt dålig dag? - Edward Thomas

  12/09/2016 Duração: 07min

  Har du haft en så där alldeles väldigt dålig dag? En sådan dag som du bara vill bli av med? Edward Thomas vet råd.

 • Den stulna chokladkakan

  Den stulna chokladkakan

  25/04/2016 Duração: 15min

  Med avstamp i en stulen chokladkaka predikar David Silverkors om vad kärlek är. Bibeltexten är hämtad från Johannesevangeliet 14:1-14: Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.  

 • 2:a söndagen i påsktiden - Vad tron egentligen handlar om

  2:a söndagen i påsktiden - Vad tron egentligen handlar om

  04/04/2016 Duração: 17min

  David Silverkors bjuder oss på en resa med Petrus under påskens dramatik och visar vad som förändrade honom i grunden, för alltid. Evangelietexten är hämtad ur Johannes 21:15-19 Johannes 21:15-19 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och

 • Skärtorsdagen - Den sista måltiden, lärjungarna och vi - David Silverkors

  Skärtorsdagen - Den sista måltiden, lärjungarna och vi - David Silverkors

  25/03/2016 Duração: 14min

  Under skärtorsdagens mässa förkunnade David Silverkors kring Matteus 26:17-30 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har sjä

 • 160306 - Midfastosöndagen - David Silverkors

  160306 - Midfastosöndagen - David Silverkors

  07/03/2016 Duração: 14min

  Finns det något som du har missat, som Gud redan har gett dig? Den frågan ställer David Silverkors kring evangelietexten hämtar ur Johannesevangeliet 6:24-35 Söndagens rubrik: Livets bröd   24När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus.25De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” 26Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. 27Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.” 28De frågade då: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” 29Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” 30De sade: ”Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? 31Våra fäder åt mannat i ök

 • Tredje söndagen i fastan - 28 februari 2016 - Martin Valman

  Tredje söndagen i fastan - 28 februari 2016 - Martin Valman

  29/02/2016 Duração: 12min

  Martin Valman förkunnar utifrån evangelietexten ur Markusevangeliet 5:24-34: 24Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. 26Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. 27Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, 28för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. 29Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. 30När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?” 31Lärjungarna sade: ”Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!” 32Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. 33Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för ho

 • 160221 - 2:a söndagen i fastan - David Silverkors

  160221 - 2:a söndagen i fastan - David Silverkors

  22/02/2016 Duração: 18min

  David Silverkors predikar över evangelietexten Lukas 7:36-8:3 36En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. 37Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam 38och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. 39Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: ”Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.” 40Då sade Jesus till honom: ”Simon, jag har något att säga dig.” – ”Säg det, mästare”, sade han. 41”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?” 43Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.

 • 160214 första söndagen i fastan - Kajsa Nordenstorm

  160214 första söndagen i fastan - Kajsa Nordenstorm

  15/02/2016 Duração: 11min

  Varför finns jag? Så öppnar diakon Kajsa Nordenstorm predikan över evangelietexten ur Matteus 16:21-23: 21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” 23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

 • 160207 - Fastlagssöndagen - David Silverkors

  160207 - Fastlagssöndagen - David Silverkors

  08/02/2016 Duração: 16min

  Temat för söndagen är Kärlekens väg. David Silverkors förkunnar, med hjälp av bland annat Melodifestivalen, Anna Book och Supernintendo, ur Johannesevangeliet 12 om vägen Kristus valde för att vi ska kunna få total förlåtelse. Johannesevangeliet 12:20-33: Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.” Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.Nu är min själ fy

 • 160206 - torsdagsmässa Samuel E Lilja

  160206 - torsdagsmässa Samuel E Lilja

  05/02/2016 Duração: 10min

  Samuel E Lilja förkunnar kring evangelietexten från Lukas 8:4-15: 4När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sade han i en liknelse: 5”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. 6En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd.” Sedan ropade han: ”Hör, du som har öron att höra med.” 9Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, 10och han svarade: ”Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör. 11Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord. 12De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan

 • Söndagen efter jul med Martin Valman 2015

  Söndagen efter jul med Martin Valman 2015

  30/12/2015 Duração: 08min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Julnattens predikan av Anders Johansson 2015

  Julnattens predikan av Anders Johansson 2015

  30/12/2015 Duração: 11min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

 • Julbön med Martin Valman på julafton 2015

  Julbön med Martin Valman på julafton 2015

  30/12/2015 Duração: 10min

  Söndagspredikningarna i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta.

página 1 de 2

Informações: