Sinopse

Hej och välkommen till Arbetsgivarpodden, podden där Arbetsgivarverket som är medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare lyfter arbetsgivarfrågor ur ett verksamhetsperspektiv. Mejla gärna [email protected]

Episódios

 • Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

  11/12/2018 Duração: 32min
 • Den arbetsgivarpolitiska delegeringen; ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

  20/11/2018 Duração: 27min
 • Hur påverkar artificiell intelligens och digitaliseringen arbetslivet?

  22/10/2018 Duração: 41min
 • Varför uppstår machokulturer och hur förändrar man en sådan kultur?

  01/10/2018 Duração: 36min
 • Skills360 Hackathon - ett kunskapsdrivet hack

  14/09/2018 Duração: 12min
 • Millennials - hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen?

  23/08/2018 Duração: 32min
 • Hur får vi en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier?

  11/07/2018 Duração: 30min
 • Hur inkluderar vi kompetens?

  29/06/2018 Duração: 35min
 • Kan alla bli en bra chef?

  19/06/2018 Duração: 33min
 • Hur kan HR bidra till att skapa en kultur och klimat som stimulerar till nytänkande och innovation?

  24/05/2018 Duração: 34min
 • Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

  16/04/2018 Duração: 27min
 • Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

  22/03/2018 Duração: 31min
 • Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

  21/12/2017 Duração: 29min
 • Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  30/11/2017 Duração: 33min
 • Dialogen som verktyg

  09/11/2017 Duração: 30min
 • Innovativa statliga arbetsgivare - hur blir vi det?

  19/10/2017 Duração: 45min
 • Stärka statliga ledare

  28/09/2017 Duração: 36min
 • Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker

  07/09/2017 Duração: 38min
 • En inkluderande verksamhet

  05/07/2017 Duração: 44min
 • Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

  29/06/2017 Duração: 33min
página 1 de 2

Informações: