Juridisk Publikations Podcaster

Sinopse

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunniga jurister. I JP-Diskuterar behandlar juridiken i vardagen av våra skarpa redaktörer. Följ med oss in i den juridiska debatten! Välkommen!

Episódios

 • JP Samtalar om datorspelens juridiska historia

  JP Samtalar om datorspelens juridiska historia

  24/04/2020 Duração: 01h04min

  I det här avsnittet av JP Samtalar möter Malva Bark från Göteborgsredaktionen Vince Desi och Mike Jaret, skaparna av spelet Postal. Spelet förbjöds i flera länder och har dykt upp i både internationella rättsfall och i ett svenskt tryckfrihetsmål. Vince och Mike ger sin bild av vad som hände och vilka konsekvenser reglering kan få. Senare i avsnittet hörs Daniel Westman, specialiserad på IT- och medierätt, om vilka juridiska utmaningar datorspelen ger upphov till och hur yttrandefriheten ser ut i spelens kontext.

 • JP Samtalar om klientansvar och juristutbildningen med Christina Ramberg

  JP Samtalar om klientansvar och juristutbildningen med Christina Ramberg

  26/03/2020 Duração: 24min

  I månadens avsnitt av JP samtalar möter Leonard Garg från Stockholmsredaktionen Christina Ramberg, professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Samtalet kretsar kring Christinas hemsida avtalslagen2010.se, advokaters ansvar mot sina klienter och universitetens roll i att fostra duktiga jurister.

 • JP Samtalar om konstitutionell rätt med Andreas Norlén

  JP Samtalar om konstitutionell rätt med Andreas Norlén

  25/02/2020 Duração: 32min

  JP träffar riksdagens talman tillika juris doktor Andreas Norlén. Talmannen intervjuas av Stefan Lundkvist från Stockholmsredaktionen om bland annat 36 § avtalslagen, hur man utformar en konstitution som fungerar i praktiken, och om praxis betyder samma sak i politiken som i juridiken. Talmannen avslöjar också vilka karriärplaner han hade under sin studietid, och skickar med en dikt som är särskilt lämpad för juriststudenter.

 • JP Samtalar om korruption i Europarådet med Elisabet Fura

  JP Samtalar om korruption i Europarådet med Elisabet Fura

  30/01/2020 Duração: 01h18min

  I årets första avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Karin Rättzén och Tora Ljungberg från Uppsalaredaktionen Elisabet Fura, tidigare domare i Europadomstolen, chefjustitieombudsman och ordförande för Advokatsamfundet, för att diskutera korruption i Europarådet.

 • JP samtalar om avtalsrätt med Lars Arrhed på Lindahl

  JP samtalar om avtalsrätt med Lars Arrhed på Lindahl

  25/11/2019 Duração: 54min

  Hur ska en förälder som avtalspart agera när barnen äter godis på onsdagar? JP träffar Lars Arrhed, delägare på Lindahl, för att diskutera komplexa IT-avtal, svensk myndighetskultur och hur man går från teaterchef till avtalsjurist.

 • JP Samtalar om brottsskadeersättning med Anna Sundén Larsson

  JP Samtalar om brottsskadeersättning med Anna Sundén Larsson

  28/10/2019 Duração: 29min

  JP samtalar är äntligen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. JP Samtalar denna gång med Anna Sundén Larsson från Umeås största arbetsgivare för jurister, Brottsoffermyndigheten. Vad är brottsskadeersättning? Vem har rätt till sådan ersättning? Hur jobbade myndigheten efter terrordådet på Drottninggatan? Dessa frågor och mer därtill besvaras i detta avsnitt av JP samtalar.

 • JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson

  JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson

  25/06/2019 Duração: 37min

  JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson, postdoktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial nedsättning. Men vad innebär förbudet mot diskriminering i konventionen i förhållande till nationell lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, och mer specifikt den svenska lagstiftningen? Strider behandlingar som slutenvård och medicinering mot individens vilja mot förbudet som ställs i konventionen? För att svara på dessa frågor menar Anna Nilsson att en proportionalitetsbedömning är det rätta verktyget. Trevlig lyssning! Medverkande: Mathias Eriksson och Anna Nilsson.

 • JP Samtalar om rätten till effektivt biträde med Sebastian Wejedal

  JP Samtalar om rätten till effektivt biträde med Sebastian Wejedal

  26/04/2019 Duração: 41min

  JP Samtalar om rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen med Sebastian Wejedal, doktor i processrätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Migrationsverket är den myndighet som förordnar offentliga biträden i migrationsmål. Samma myndighet kan i ett senare skede av processen komma att bli den enskildes motpart. Kan en sådan ordning garantera att biträdet har en tillräckligt oberoende ställning? I avsnittet argumenterar Wejedal för att det kan leda till roll- och lojalitetskonflikter, vilket i förlängningen riskerar att äventyra rätten till ett effektivt biträde. Med straffprocessen som förebild förespråkar han en lösning där migrationsdomstolarna - istället för Migrationsverket - utser offentliga biträden i migrationsmål. Trevlig lyssning! Medverkande: Måns Axnér, Simon Seidal och Sebastian Wejedal

 • JP Samtalar om mötet mellan juridik och medicin med Anders Eriksson

  JP Samtalar om mötet mellan juridik och medicin med Anders Eriksson

  09/04/2019 Duração: 30min

  Hur ska en jurist förhålla sig till uttalanden och utlåtanden från läkare? Är det skillnad på läkare och läkare när det kommer till tillförlitlighet? I detta avsnitt samtalar redaktörerna Oscar Svensson och Mattias Edvall från Umeåredaktionen med Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. I podden behandlas beröringspunkter mellan juridik och medicin med avstamp i, bland annat, skakvåld och medicinska åldersbedömningar. Avgörandet från Högsta domstolen som nämns i podden angående ett fall av skakvåld där Anders deltog som sakkunnig är NJA 2014 s. 699. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om anskaffarfriheten med Mikael Ruotsi

  JP Samtalar om anskaffarfriheten med Mikael Ruotsi

  25/02/2019 Duração: 27min

  Isak Holmgren från Uppsalaredaktionen möter Mikael Ruotsi, doktorand vid Uppsala universitet och föredragande hos justitiekanslern, för ett samtal om tryck- och yttrandefrihet. Samtalet tar avstamp i Ruotsis artikel om anskaffarfriheten och två uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Vidare samtalar Holmgren och Ruotsi om frågor av lagteknisk och konstitutionell art samt tryckfrihetsregleringens utmaningar i ett förändrat samhällsklimat.

 • JP Samtalar om tillgången till juridisk information och lagen.nu

  JP Samtalar om tillgången till juridisk information och lagen.nu

  25/01/2019 Duração: 33min

  Att juridisk information finns tillgängligt i digitalt format har förenklat tillvaron för både studenter och praktiserande jurister. Hemsidor som lagen.nu ger även allmänheten tillgång till denna slags information i allt högre utsträckning. I det här avsnittet samtalar redaktörerna Adam och Josef med Staffan Malmgren, grundare av lagen.nu, om tillgången till juridisk information i allmänhet och projektet lagen.nu i synnerhet. Medverkande: Staffan Malmgren, Adam Vallin och Josef Svantesson

 • JP samtalar om juridisk metod med Eva-Maria Svensson

  JP samtalar om juridisk metod med Eva-Maria Svensson

  01/11/2018 Duração: 01h04min

  I det här avsnittet pratar JP med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om behovet av reflektion kring metodval inom juridiken och rättsvetenskapen. Frågan om metod är lika klassisk som ständigt aktuell. En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I avsnittet ifrågasätter Eva-Maria den uppfattningen och diskuterar istället förekomsten av flera olika juridiska metoder och rättskälleläror som kan användas i juridisk argumentation. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om Girjasmålet och samers rättigheter

  JP Samtalar om Girjasmålet och samers rättigheter

  20/09/2018 Duração: 39min

  I detta avsnitt samtalar Ada och Sofia från Umeåredaktionen med Malin Brännström om det s.k. Girjasmålet. Frågor om såväl samers markrättigheter som vad det innebär att vara same berörs.

 • JP Samtalar om rättsstaten med Anne Ramberg

  JP Samtalar om rättsstaten med Anne Ramberg

  01/08/2018 Duração: 27min

  JP Samtalar är tillbaka! I detta avsnitt samtalar Lundaredaktionens Christopher Andersson med Generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg. Generalsekreteraren är en mycket känd försvarare av rättsstaten. I en mycket händelserik tid som denna, hur går vi till väga för att rättsstaten ska upprätthållas? Tilläggas kan att nya avsnitt från och med nu kommer att släppas den första veckan i månaden, trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om IT-skandalen med David Frydlinger

  JP Samtalar om IT-skandalen med David Frydlinger

  11/04/2018 Duração: 37min

  Sommaren 2017 rapporterade medier om att känsliga uppgifter om bl.a. försvaret hade hamnat hos underleverantörer utomlands – den s.k. IT-skandalen på Transportstyrelsen. Lundaredaktören Christopher Andersson sätter sig i detta avsnitt med advokat David Frydlinger på Lindahl och samtalar om vad som gick fel i upphandlingen, lagring av känslig data på 2000-talet samt konsekvenserna av GDPR. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om GDPR med Fredrik Svärd

  JP Samtalar om GDPR med Fredrik Svärd

  16/03/2018 Duração: 01h18min

  JP Samtalar är tillbaka! Den 25 maj 2018 börjar GDPR eller dataskyddsförordningen gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen kommer inte bara att reformera behandlingen av personuppgifter utan kommer även stärka individers integritetsskydd. I årets andra avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Kalle Engstrand och Tora Ljungberg från Uppsala Fredrik Svärd, generalsekreterare för Forum för Dataskydd och grundare av Legaltech.se, för att få en bättre bild av GDPR:s innebörd och dess konsekvenser. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om ICTY med Mark Klamberg

  JP Samtalar om ICTY med Mark Klamberg

  17/01/2018 Duração: 33min

  Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 av FN:s säkerhetsråd. Tribunalens uppgift var att åtala och döma de individer som begått krigsförbrytelser under konflikten i det forna Jugoslavien. Under den period som tribunalen varit aktiv har 161 soldater, generaler och politiska ledare åtalats för sina brott, bland dessa finns exempelvis Serbiens dåvarande president Slobodan Milošević. Tribunalen avlade sin sista dom i första instans den 29 november 2017 mot Ratko Mladic och den 31 december 2017 stängdes tribunalen då dess uppdrag var slutfört. Med anledning av detta pratar Josef och Adam från stockholmsredaktionen med docent Mark Klamberg om vilken påverkan ICTY haft på internationell straff- och humanitärrätt med några avstickare om jakten på de åtalade och gift. För mer information om ICTY se http://www.icty.org/en Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om häxprocesser och Kevin-fall med Rickard L. Sjöberg

  JP Samtalar om häxprocesser och Kevin-fall med Rickard L. Sjöberg

  07/12/2017 Duração: 55min

  Redaktörerna Daniel Dela och Oscar Svensson samtalar i Umeåredaktionens debutpod med minnesforskaren och neurokirurgen Rickard L. Sjöberg. Det var han som tipsade media om Kevin-fallet och han har även anlitats som sakkunnig i andra uppmärksammade fall, som bl.a. resningsärendet gällande Thomas Quick. Hur bör man gå tillväga när man förhör barn? Finns det någon substans i teorierna om bortträngda minnen? Har svenska domstolar för stor tilltro till psykologiska expertvittnen? Allt detta och mycket mer behandlas i avsnittet. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om EU-process med Martin Johansson

  JP Samtalar om EU-process med Martin Johansson

  15/11/2017 Duração: 45min

  Säsongens första avsnitt JP-Samtalar är här! I avsnittet pratar JP med advokat Martin Johansson. Martin arbetar med EU-process på advokatfirman Vinge, och har företrätt en rad stora bolag i avgörande mål vid EU-domstolen. Avsnittet handlar om hur det är att processa i Luxembourg rent praktiskt, och dessutom diskuteras och problematiseras utgången i Tele2-domen* som kom förra året, där han agerade ombud. Trevlig lyssning! *C-203/15, Tele2 v. Post- och Telestyrelsen

 • JP Samtalar om framtidsfullmakt med Louise Åhl

  JP Samtalar om framtidsfullmakt med Louise Åhl

  28/06/2017 Duração: 44min

  I säsongens sista avsnitt diskuterar Kalle Engstrand och Malin Rönnblom den nya lagen om framtidsfullmakter tillsammans med Louise Åhl, biträdande jurist vid Familjens jurist. Framtidsfullmakt är en ny rättslig figur i svensk rätt med inslag av såväl avtals-, familje- som offentlig rätt. I avsnittet får vi bl.a. höra om vad som utmärker en framtidsfullmakt, hur fullmaktstypen förhåller sig till angränsande rättsinstitut samt vilka risker respektive fördelar som finns att vänta av lagen.

página 1 de 4

Informações: