Sinopse

Vetenskap och Beprövad Erfarenhet - Vad är det? I VBE-podden kan du höra forskarna inom projektet VBE berätta om sitt arbete. Vetenskap och Beprövad Erfarenhet - VBE - är ett forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Programmet har en tvärvetenskaplig och internationell ansats och knyter samman forskare från områdena filosofi, psykologi, kognitionsvetenskap, juridik, medicin och företagsekonomi. Intervjuerna gjordes av journalisten Pernilla Ståhl under projektets startfas 2015. VBE podden produceras av Umami Produktion. [email protected]

Episódios

 • VBE_Niklas Vareman_Miljö

  VBE_Niklas Vareman_Miljö

  29/01/2018 Duração: 10min

  Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett i grunden juridiskt begrepp med avgörande betydelse för flera verksamhetsområden. Men hur skall begreppet förstås? Och vilken funktion har begreppet i olika sammanhang?

 • VBE_Johannes Persson_Skola

  VBE_Johannes Persson_Skola

  29/01/2018 Duração: 18min

  Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett i grunden juridiskt begrepp med avgörande betydelse för flera verksamhetsområden. Men hur skall begreppet förstås? Och vilken funktion har begreppet i olika sammanhang?

 • Work shop - Vetenskap och beprövad erfarenhet: medicin

  Work shop - Vetenskap och beprövad erfarenhet: medicin

  03/05/2017 Duração: 14min

  Patientsäkerhetslagen från 2014 säger att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad betyder då detta begrepp: vad menar vi med vetenskap? Vems eller vilkas beprövade erfarenhet talar vi om? Dessa frågor ventilerades i en workshop, med fokus på det medicinska området. VBE: programmets Charlotta Levay, berätta om work shopen.

 • Work shop - Vetenskap och beprövad erfarenhet: juridik

  Work shop - Vetenskap och beprövad erfarenhet: juridik

  03/05/2017 Duração: 13min

  Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett i grunden juridiskt begrepp med avgörande betydelse för flera verksamhetsområden. Men hur skall begreppet förstås? Och vilken funktion har begreppet i olika juridiska sammanhang? Hur påverkar det juristernas vardag? Frågorna diskuterades i en workshop med tema juridik. VBE-programmets Lena Wahlberg, som deltog i work shopen, berättar om den.

 • Sten Anttila

  Sten Anttila

  22/02/2016 Duração: 05min

  Sten Anttila – Fil. dr. Projektledare vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

 • Lena Wahlberg

  Lena Wahlberg

  22/02/2016 Duração: 06min

  Lena Wahlberg – Fil. dr. Lektor i jurisprudens, Lunds universitet.

 • Nils-Eric Sahlin

  Nils-Eric Sahlin

  22/02/2016 Duração: 06min

  Nils-Eric Sahlin - Professor i medicinsk etik och chef för avdelningen för Medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Programmets projektledare.

 • Wändi Bruine de Bruin

  Wändi Bruine de Bruin

  22/02/2016 Duração: 06min

  Wändi Bruine de Bruin – Professor of Behavioural Decision Making, Leeds University Business School.

 • Johannes Persson

  Johannes Persson

  22/02/2016 Duração: 06min

  Johannes Persson - Professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet.

 • Johan Brännmark

  Johan Brännmark

  22/02/2016 Duração: 06min

  Johan Brännmark – Fil. dr. Lektor i etik och politisk filosofi, Malmö högskola.

 • Niklas Vareman

  Niklas Vareman

  22/02/2016 Duração: 06min

  Niklas Vareman - Fil. dr. Postdoktor, medicinsk etik, Lunds universitet.

 • Charlotta Levay

  Charlotta Levay

  19/02/2016 Duração: 05min

  Charlotta Levay - Docent och lektor i företagsekonomi med inriktning på organisationsteori vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

 • Baruch Fischhoff

  Baruch Fischhoff

  19/02/2016 Duração: 06min

  Baruch Fischhoff - Howard Heinz University Professor, in the Departments of Social and Decision Sciences and of Engineering and Public Policy at Carnegie Mellon University.

 • Annika Wallin

  Annika Wallin

  09/02/2016 Duração: 05min

  Annika Wallin Docent och lektor i kogntionsvetenskap, Lunds Universitet.

 • Alexander Davis

  Alexander Davis

  09/02/2016 Duração: 06min

  Alexander Davis Associate professor in the Department of Engineering and Public Policy at Carnegie Mellon University.

Informações: