Sinopse

ark?lar, döneminin tan??. Türkiye (müzik) tarihini ark?lar üzerinden okumak mümkün. Marlarla balayan, alaturka ve halk müzii ile ekillenen, popüler ark?larla bugüne ulaan bir süreç bu. Müzik tarihçisi Murat Meriçin küratörlüünü üstlendii yeni bibakaudio serisi YERL? MÜZ?K, Türkiyenin siyasi tarihinde ark?l? bir yolculua davet ediyor ve daha önce Berlinde duyulmam? ender t?n?larla resmi tarihte yaz?lmayanlar? seslendirmeyi amaçl?yor.

Episódios

 • Bölüm 8: Gurbetin Kazandırdıkları: Almanyadan Gelen Sesler

  Bölüm 8: Gurbetin Kazandırdıkları: Almanya'dan Gelen Sesler

  20/12/2018 Duração: 01h02min

  Bölüm VIII: Gurbetin Kazandırdıkları: Almanya'dan Gelen Sesler ‘60’lı yıllarda aileleri Almanya’ya göç eden işçilerin orada büyüyen çocukları, ‘80’li yılların sonunda kendilerini Almanya müzik piyasasında göstermeye başladı. Anlatacağımız, Avrupa’nın göbeğinde ortaya çıkan Türkçe sözlü rap’in o dönemden bugüne uzanan hikâyesi… ---------------------- Part VIII: Rhymes and Beats from Germany The children of Turkish migrant workers in 80s West Germany spoke with songs. This evening we will discuss the story of the beginning of Turkish Rap in Germany and explore how it has found its place in today's Turkish music scene.

 • Bölüm 7: Gurbetin Acıları: Ayrılan Ailelerin Sesi

  Bölüm 7: Gurbetin Acıları: Ayrılan Ailelerin Sesi

  19/12/2018 Duração: 01h21s

  Bölüm VII: Gurbetin Acıları: Ayrılan Ailelerin Sesi Çalışmak üzere yola düşen ve Türkiye dışında kendine yeni bir hayat kuran işçiler ve memlekette kalan aileleri şarkılarda buluşmuş. Bir yandan gurbet – sıla arasında kalanlar, diğer yanda bir türlü buluşamayan aileler. Ömrü yollarda geçen kuşakların hikâyesi… --------------------------- Part VII: The Sorrow of Gurbet: The Voice of Torn Families Workers who left behind families in Turkey to find employment and a new life met each other in songs. This is the story of the generations who have spent their lives in the in-between; those living between foreign lands and home, and the families who cannot meet.

 • Bölüm 6: Gurbetin Tınıları

  Bölüm 6: Gurbetin Tınıları

  19/12/2018 Duração: 55min

  Bölüm VI: Gurbetin Tınıları Göçle gelen işçiler, dertlerini şarkılar aracılığıyla dile getirmiş. Kimi sazını almış ve gördüklerini anlatmış, kimi sevdiklerine mektup yazmış, kimi sonradan geleceklere tavsiyelerde bulunmuş. Programın konusu, ‘60’lı yıllardan günümüze işçi göçünün (memleket içinde ve dışında) müzikteki yansımaları… ----------------- Part VI: Sounds of Gurbet Migrant workers expressed their troubles through music. Some took their saz and told what they had seen, some wrote letters to their loved ones, some of them guided others in their futures. This event is about the reflections of migrant workers, in and outside of Turkey, in the 50s and beyond.

 • Bölüm 5: İşte Benim Zeki Müren

  Bölüm 5: İşte Benim Zeki Müren

  19/12/2018 Duração: 59min

  Bölüm V: İşte Benim Zeki Müren Türkiye tarihini tek bir figür üzerinden anlatmak mümkün: Poptan alaturkaya, halk müziğinden arabeske her türde şarkı söyleyen Zeki Müren. ‘50’li yıllardan günümüze uzanan hikâyeyi, geçtiğimiz yıllarda sanatçı üzerine büyük bir sergi hazırlayan Derya Bengi’nin katılımıyla özetleyeceğiz.

 • Bölüm 4: Darbe Sonrası Türkiyenin Müziği

  Bölüm 4: Darbe Sonrası Türkiye'nin Müziği

  19/12/2018 Duração: 59min

  Bölüm IV: Darbe Sonrası Türkiye'nin Müziği 1980 yılında yapılan askeri darbeyle başlayan değişim, Türkiye tarihini baştan şekillendirdi. Darbe, hayatın her alanında etkisini gösterdi. Müzisyenler de bundan nasibini aldı ve bir kısmı zamanını sürgünde ya da hapiste geçirmek durumunda kaldı. İlerleyen yıllarda pop ve rock küllerinden doğarken Türkiye liberalleşti ve dünyaya doğru yelken açtı. Değişimin şarkılı türkülü hikâyesi. ----------------- Part IV: Turkey’s Music After the Coup d’état An important historical event happened in 1980. That year´s Coup d’Etat has shaped Turkey’s history, right up to the present. While the history of Rock and Pop was rewritten, Turkey became more liberal and opened up towards the rest of the world. This is the story of the years of change, with songs and türkü’s.

 • Bölüm 3: Saykodelik Yıllar: Arabesk, Pop, Politik Müzik El Ele

  Bölüm 3: Saykodelik Yıllar: Arabesk, Pop, Politik Müzik El Ele

  19/12/2018 Duração: 01h15min

  Bölüm III: Saykodelik Yıllar: Arabesk, Pop, Politik Müzik El Ele Cuma, 04.05.2018, 19:30 ‘70’li yıllar, pop müziğin Türkiye'de popüler olduğu yıllar. Bir yandan üzerine Türkçe söz yazılan yabancı şarkılar, diğer yandan bestecilerin özgün çalışmaları… Halk müziğinin alaturkayla karıştığı, arabeskin ortaya çıktığı, politik müziğin yükseldiği dönem de bu. Memleketin en saykodelik dönemi! ----------------- Part III: Psychedelic 70s - Political Pop & Arabesk Friday, 04.05.2018 at 19:30 Pop music in Turkey was very popular in the 70s. On the one hand you had foreign songs with Turkish lyrics, and on the other, original music productions. This is the period in which folk music mixed with Alaturca, Arabesk appeared and political music became popular... Turkey’s most colourful period!

 • Bölüm 2: Anadolu-Pop’tan Türkçe söyleyen Avrupalılara

  Bölüm 2: Anadolu-Pop’tan Türkçe söyleyen Avrupalılara

  25/04/2018 Duração: 53min

  Bölüm 2: Anadolu-Pop’tan Türkçe söyleyen Avrupalılara Kentlinin köyü tanıdığı, köylünün gözünü kente diktiği bir dönem: ‘60’lı yıllar… Müzikteki karşılığı, Anadolu-pop. Memleketin kabuğunu kırması, Batı’ya meyletmesiyle birlikte ortalığı kırık Türkçeleriyle şarkı söyleyen yabancı şarkıcılar dolduruyor ve bu dönemde pop bir daha çıkmamak üzere hayatımıza giriyor. bi'bak'ta gerçekleşen 13.04.2018 tarihli etkinliğin kaydıdır. ----------------- Part II: From Anatolian Pop to Europeans Flirting with Turkish In the 60’s, villagers started to meet and desire the city. This was reflected in music, in what would come to be called Anatolian Pop. Emerging in Turkey and leaning towards the West, Anatolian Pop filled the country with foreign musicians singing in broken Turkish. In this period, pop entered our lives, and was never to leave it again. For English and German subtitles, please visit here: https://vimeo.com/266269408

 • Bölüm 1: Batılılaşma-(ma)

  Bölüm 1: Batılılaşma-(ma)

  15/03/2018 Duração: 01h01min

  Bölüm 1: Batılılaşma-(ma) 50’li yıllar, Türkiye tarihinde büyük bir kırılma noktası. Osmanlı’dan gelen, cumhuriyetle şekillenen ve hızlanan Batılılaşma çalışmaları, bu yıllarda farklı bir boyut kazanıyor. Murat Meriç, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını ve 1950’lerdeki değişimi döneme ait kayıtlardan ve taş plaklardan örneklerle anlatıyor. bi'bak'ta gerçekleşen 09.03.2018 tarihli etkinliğin kaydıdır. ----------------- Part I: Westernization or Not? The 50s, a big turning point in the history of Turkey. The attempt of Westernization, which sprang from the Ottoman Empire and was shaped and performed by the Kemalist republic, has reached a new dimension in these years. Murat Meriç tells the early years of the Turkish Republic and the period of change in the 50s by using recording and records. Recording of Yerli Müzik event that took part on 09.03.2018 at bi'bak.

Informações: