Sinopse

Nesta serie iranse engadindo todoslos proxectos fin de carreira do 2009 grabados en formato pídula educativa.

Episódios

  • Modelado e simulacion dunha bomba de calor xeotérmica

    16/04/2009 Duração: 17min
  • Simulación dinámica dun vehículo eléctrico híbrido con hidróxeno

    16/03/2009 Duração: 13min

Informações: