Sinopse

Historien er fyldt med mænd, men også kvinder har gennem historien svunget sværdet, styret rigets finanser og brudt normerne. Kongerækken tegner i 10 afsnit portrætter af markante kvindeskikkelser fra de sidste 1.000 år. Redaktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Episódios

 • Modstand og samarbejde #5: Jublen under befrielsen skyggede for overgrebene

  Modstand og samarbejde #5: Jublen under befrielsen skyggede for overgrebene

  09/09/2020 Duração: 01h12min

  I foråret 1945 var de fleste danskere nervøse. Selv om civilsamfundet ikke var helt brudt sammen, var der knaphed på de brændsel og de fleste varer. Transport mellem landsdelene var noget nær umuligt, og der var skyderier og eksplosioner i de større danske byer næsten hver dag.Man ventede på befrielsen, men vidste ikke, om tyskerne ville kæmpe deres sidste slag i Danmark. Det var også usikkert, om befrielsen ville blive gennemført af russerne eller de vestallierede.Forløsningen og glæden var derfor stor, da tyskerne overgav sig 5. maj 1945, og briterne kort efter rykkede ind. Men for de såkaldte tyskertøser og mistænkte værnemagere var befrielsesdagene langt fra nogen glædesrus. Snart fulgte retsopgøret og spørgsmålet om, hvem der skulle lede det befriede Danmark.Spørgsmålene om ret og uret under besættelsen og i efterkrigstiden er ikke noget lukket kapitel.Serien udkommer i samarbejde med Frihedsmuseet.

 • Samarbejde og modstand #4: Hadet slippes løs

  Samarbejde og modstand #4: Hadet slippes løs

  02/09/2020 Duração: 50min

  Modstandsgrupper som Holger Danske og BOPA udførte stadig mere ambitiøse sabotageaktioner og gik ikke længere af vejen for at skyde sig vej ind i de fabrikker, der skulle sprænges i luften. Det resulterede efterhånden i nazistiske gengældelsesaktioner i form af vilkårlige likvideringer og modsabotage.Henrettelserne af modstandsfolkene fra Hvidstengruppen førte i sommeren 1944 til en stor folkestrejke i København, hvis tumulter og oprørslignende karakter kostede mere end 100 mennesker livet i juni og juli 1944.I efteråret tyskerne til at rykke ud mod det danske politi, der i tyskernes øjne mere lignede en ventende oprørshær end en garant for ro og orden. I fraværet af ordensmagten tiltog kriminaliteten, og modstandskampen forbitredes yderligere. Ikke mindst på grund af den nazistiske erstatning ved navn Hilfspolizei, der spredte panik i gaderne med deres fremfærd.Det begyndte at ligne en borgerkrig.Serien udkommer i samarbejde med Frihedsmuseet.

 • Samarbejde og modstand #3: Folkestrejkerne i august 1943 blev samarbejdspolitikkens endeligt

  Samarbejde og modstand #3: Folkestrejkerne i august 1943 blev samarbejdspolitikkens endeligt

  26/08/2020 Duração: 01h06min

  Erik Scavenius blev ny regeringsleder i efteråret 1942, og han indledte et tæt parløb med den nye rigsfuldbemægtigede Werner Best. Det efterfølgende forår afviklede de et folketingsvalg trods censur og kommunistforbud i marts 1943, og valget blev en sejr for de samarbejdende partier og en tilsvarende gigantisk fiasko for Fritz Clausens nazistparti.Samtidig ankom nye faldskærmsagenter fra England, der sammen med modstandsfolk i løbet af sommeren fik sabotagen til at gribe om sig. Det afstedkom tyske repressalier, som igen fremprovokerede det voldsomme augustoprør i byer som Esbjerg, Odense og Aalborg. Efterhånden blev det umuligt for politikerne at imødekomme de tyske krav, og samarbejdspolitikken brød sammen 29. august 1943.Nu rykkede besættelsen ind i en ny fase. Først blev de internerede kommunister sendt i tyske koncentrationslejre, og i oktober måtte tusindvis af danske jøder flygte over hals og hoved til Sverige. Det sidste har gjort den danske modstandskamp verdensberømt, men underligt nok havde antisem

 • Samarbejde og modstand #2: Den første modstand

  Samarbejde og modstand #2: Den første modstand

  19/08/2020 Duração: 58min

  De fleste danskere fulgte i krigens første år regeringen og kongens opfordring om ikke at yde modstand mod besættelsesmagten. Men alligevel oplevede Danmark en enorm national vækkelse i sommeren 1940, hvor folk valfartede til symbolske fællessangsmøder og dyrkede nationalskjalden Grundtvig. Imens sendte et hemmeligt netværk af efterretningsfolk nyttige oplysninger til briterne, og i sommeren 1942 fik de første store sabotageaktioner samarbejdspolitikken til at vakle.Regeringen var så småt ved at miste kontrollen.Serien udkommer i samarbejde med Frihedsmuseet.

 • Samarbejde og modstand #1: Samarbejdspolitikken

  Samarbejde og modstand #1: Samarbejdspolitikken

  12/08/2020 Duração: 46min

  Danmarks regering opgav allerede efter et par timer modstanden mod de invaderende tyske styrker 9. april 1940. I stedet for at tage kampen op valgte man en ikke særligt ærefuld samarbejdslinje over for det nazistiske regime. Hvorfor bøjede man sig, og gik man for langt i bestræbelserne på at imødekomme tyskernes krav?Serien udkommer i samarbejde med Frihedsmuseet.RETTELSE: I udsendelsen kommer vi til at sige, at Det Konservative Folkeparti var med i det berømte Kanslergadeforlag fra 1933. Det er ikke sandt. Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre indgik forliget uden konservativ opbakning.

 • Historisk vandretur #1: Dybbøl Banke

  Historisk vandretur #1: Dybbøl Banke

  24/07/2020 Duração: 35min

  Få steder er historien lige så nærværende som på Dybbøl Banke. Man skal være gjort af et særligt stof for ikke at blive berørt af de mange krigergrave og det smukke landskab.Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.

 • Historisk vandretur #2: Søslag og kold krig på Stevns trampesti

  Historisk vandretur #2: Søslag og kold krig på Stevns' trampesti

  22/07/2020 Duração: 33min

  Niels Juel forsvarede Danmark mod svensk invasion i 1677, da han vandt slaget ved Stevns. Men også i moderne tid har området været utrolig vigtigt for det danske forsvar.Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.

 • Historisk vandretur #3: Marie Grubbes Falster

  Historisk vandretur #3: Marie Grubbes Falster

  17/07/2020 Duração: 30min

  Adelsfrøkenen Marie Grubbe hører til blandt de mest yndede litterære motiver i Danmark. Kvinden, der tog sin egen skæbne i hånden, var forud for sin tid, men imponerede ikke oplysningsmanden Holberg.Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.

 • Historisk vandretur #4: Fra Vestervig til Agger Tange

  Historisk vandretur #4: Fra Vestervig til Agger Tange

  15/07/2020 Duração: 29min

  Farvandet ud for Agger Tange er dramatisk. Verdens største søslag fandt sted ud for kysten, og havet har mere end en enkelt gang afgjort områdets skæbne – mest dramatisk under en voldsom storm i 1825.Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.

 • Historisk vandretur #5: Kidnapning på Lyø

  Historisk vandretur #5: Kidnapning på Lyø

  10/07/2020 Duração: 31min

  Et forhandlingsmøde kombineret med en jagttur gik helt galt, da Valdemar Sejr tog til Lyø i 1223. Konsekvenserne af Lyøturen kom til at ramme Danmark, men havde tråde ud til resten af Europa.Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.

 • Historisk vandretur #6: Borgene ved Hald Sø

  Historisk vandretur #6: Borgene ved Hald Sø

  09/07/2020 Duração: 29min

  Siden stenalderen var området ved Hald Sø vigtigt for magthaverne. Den seneste istid gav området et unikt udseende, alt imens antallet af borge længe har forvirret historikere og arkæologer. Hvem boede hvor?Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories sommerserie om historiske vandreruter.RETTELSE: I podcastafsnittet siger vi fejlagtigt, at Niels Bugges Kro indtil 1934 hed Birgittelyst Kro. Den hed Bækkelund Kro. Vi beklager fejlen.

 • Sagnkongerne #1: Kong Skjold drev i land og frelste danerne

  Sagnkongerne #1: Kong Skjold drev i land og frelste danerne

  10/06/2020 Duração: 23min

  Et skib driver i land ved Lejre, og ombord ligger et spædbarn og sover på et skjold. Han skal blive danernes mægtige konge. Historien om den frelsende kong Skjold er næsten helt bibelsk. Men ifølge sagnet var det ikke Vorherre, men Odin, der sendte folket et frelsende kongebarn, og moderen var ingen ringere end Gefion, gudinden, som pløjede Sjælland ud af Skåne.Ikke en særlig sandsynlig historie, vel? Alligevel er Kong Skjold en væsentlig urfortælling, som har været med til at understøtte kongemagten i Jelling, når herskerens slægt skulle besynges i hallen.Serien produceres i samarbejde med Lejre Museum med støtte fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

 • Sagnkongerne #2: Helge og Roar dræbte tyrannen og delte magten i kongeriget

  Sagnkongerne #2: Helge og Roar dræbte tyrannen og delte magten i kongeriget

  03/06/2020 Duração: 19min

  Skjoldungerne Helge og Roar måtte meget igennem, før de fik hævnet deres dræbte far og kunne dele magten i riget. Roar blev landkongen, der passede hjemmefronten og ifølge traditionen grundlagde Roskilde, mens Helge drog ud på vikingetogt. Uden at vide det kom han dog ude i verden til at gifte sig med sin egen datter og blev far til den senere konge Rolf Krake, hvilket Saxo Grammaticus fandt anledning til at moralisere heftigt over i sin danmarkskrønike fra omkring år 1200. Fortællingen om Helge og Roar indeholder den gamle modsætning mellem landmænd og søfolk. Og så er det en moralsk fortælling om, hvordan skam og skyld går i arv fra generation til generation. Serien produceres i samarbejde med Lejre Museum med støtte fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

 • Sagnkongerne #3: Rolf Krake var populær, men skæbnen indhentede ham til sidst

  Sagnkongerne #3: Rolf Krake var populær, men skæbnen indhentede ham til sidst

  27/05/2020 Duração: 28min

  Rolf var en ægte idealkonge: Flink, gavmild og god til at slås. Han satte svenskernes kong Adils på plads og havde loyale undersåtter, der gerne gik i døden for deres herre.Men kongen var også resultat af et blodskamsforhold, og trods sine store kvaliteter som leder blev han til sidst indhentet af skæbnen.Dog blev Krake hævnet af sin trofaste Vøgg, der tidligere havde fået ikke bare én, men hele to guldringe af Rolf Krake. Det betaler sig at være en gavmild hersker.Serien produceres i samarbejde med Lejre Museum med støtte fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

 • Sagnkongerne #4: Frode Fredegod væltede sig i guld, men til sidst blev det for meget

  Sagnkongerne #4: Frode Fredegod væltede sig i guld, men til sidst blev det for meget

  20/05/2020 Duração: 18min

  Danmark var et rigt og fredeligt rige under lejrekongen Frode Fredegod. Velstanden var endda så stor, at kongen kunne kaste en guldring fra sig på vejen, uden at nogen kunne finde på at samle den op.Eller også turde de ikke. Fortællingen om Frode Fredegod handler nemlig også om grådighed. Og det blev ifølge de islandske sagaer hans endeligt.Historien om Frode Fredegod har kunne anvendes både som ledestjerne og manende advarsel, når vikingernes herskere ledte efter inspiration til deres kongegerning. Han er et symbol på velstand og fred, men også forblændelse og grådighed.Serien produceres i samarbejde med Lejre Museum med støtte fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

 • Sagnkongerne #5: Mægtige Harald Hildetand blev svigtet af Odin og faldt på Bråvallasletten

  Sagnkongerne #5: Mægtige Harald Hildetand blev svigtet af Odin og faldt på Bråvallasletten

  13/05/2020 Duração: 30min

  Harald Hildetand blev ifølge sagnene den sidste af de store Skjoldunger. Fortælling om hans liv som hersker i Lejre er da også fyldt med farverige vikingeskrøner og store bedrifter på slagmarken. Og så skulle være noget af en karl for at kunne begå sig ved Harald Hildetands hof, hvor man tilsyneladende trænede kampkunst dagen lang.Men den mægtige konge blev til sidst svigtet af Odin, som han ellers havde indgået en pagt med. Odin såede splid mellem svenskerne og danskerne, og Harald Hildetand faldt under det vældige Bråvallaslag.Den sejrende kong Ring af Sverige havde dog storsind nok til at give den døde Harald bålfærd og æresbevisninger, og til sidst sendte han kongens aske tilbage til Lejre, hvor han ifølge traditionen hviler endnu.Serien produceres i samarbejde med Lejre Museum med støtte fra Nationalparken Skjoldungernes Land.

 • Genforeningen #1: Sønderjylland har været grænseegn siden tidernes morgen

  Genforeningen #1: Sønderjylland har været grænseegn siden tidernes morgen

  11/03/2020 Duração: 37min

  Området omkring den dansk-tyske grænse har fra de tidligste tider været grænseegn, men Sønderjylland fik en helt særlig status, da Valdemar Sejr i 1232 gjorde det til hertugdømme for sønnen Abel. I de efterfølgende århundreder udviklede hertugdømmet en særegen identitet og voksede tættere på det tyske Holsten – og kom ofte på kant med den danske konge.Christian 1. lovede i 1460, at Slesvig-Holsten skulle være ’for evigt udelt’, og dette løfte kom siden hen til at få stor betydning for såvel dansk som europæisk historie.Kongerækken hos Politiken Histories podcastserie om Sønderjyllands historie og Genforeningen i 1920 er blevet til i samarbejde med Folketinget.OBS: I udsendelsen fremgår det, at Kongerækken hos Politiken Historie skal optræde med et foredrag på Christiansborg grundlovsdag 2020. På grund af coronakrisen er arrangementet udskudt til et senere tidspunkt.

 • Genforeningen #2: Den gottorpske hertug blev den danske konges værste mareridt

  Genforeningen #2: Den gottorpske hertug blev den danske konges værste mareridt

  04/03/2020 Duração: 37min

  Indviklede arveregler gjorde i 1500-tallet Slesvig-Holsten til et magtpolitisk minefelt, og den danske konge måtte dele området med den gottorpske hertug. I 1600-tallet gik hertugen sine egne veje, og da han allierede sig med Danmarks arvefjende Sverige, fik kongen et gevaldigt sikkerhedsproblem.Problemet blev først løst i løbet af 1700-tallet, hvor Danmark med nød og næppe undgik krig med Rusland på grund af ’det gottorpske spørgsmål’.Kongerækken hos Politiken Histories podcastserie om Sønderjyllands historie og Genforeningen i 1920 er blevet til i samarbejde med Folketinget.OBS: I udsendelsen fremgår det, at Kongerækken hos Politiken Historie skal optræde med et foredrag på Christiansborg grundlovsdag 2020. På grund af coronakrisen er arrangementet udskudt til et senere tidspunkt.

 • Genforeningen #3: Nationalismen samlede befolkningerne, men splittede riget

  Genforeningen #3: Nationalismen samlede befolkningerne, men splittede riget

  26/02/2020 Duração: 35min

  I 1800-tallet begyndte tingene at gå skævt i den danske helstat, da befolkningerne blev splittet af den moderne nationalisme, som efterhånden spredte sig blandt de intellektuelle. I stedet for at indgå i et helstatens multikulturelle miniimperium ønskede mange slesvig-holstenere og danskere at skabe homogene nationalstater med demokratiske forfatninger.Men hvor skulle grænsen trækkes mellem tysk og dansk? Det resulterede i de to slesvigske krige i 1848-50 og 1864, hvor 200.000 dansksindede slesvigere havnede i det nye, preussiskdominerede Tyskland.Kongerækken hos Politiken Histories podcastserie om Sønderjyllands historie og Genforeningen i 1920 er blevet til i samarbejde med Folketinget.OBS: I udsendelsen fremgår det, at Kongerækken hos Politiken Historie skal optræde med et foredrag på Christiansborg grundlovsdag 2020. På grund af coronakrisen er arrangementet udskudt til et senere tidspunkt.

 • Genforeningen #4: Den danske befolkning syd for Kongeåen blev undertrykt i det tyske kejserrige

  Genforeningen #4: Den danske befolkning syd for Kongeåen blev undertrykt i det tyske kejserrige

  19/02/2020 Duração: 36min

  Ældgamle dansk-slesvigske bånd blev revet over med freden i Wien i oktober 1864, hvor en million mennesker og den rigeste tredjedel af landet gik tabt. Katastrofen var et regulært identitetschok for danskerne og trak dybe spor i det politiske liv i form af et voldsomt demokratisk tilbageslag.Det danske mindretal i Slesvig blev sat under hårdt pres fra tysk side og måtte kæmpe for at bevare sin identitet. Efter udbruddet af første verdenskrig i 1914 måtte tusindvis dansksindede sønderjyder kæmpe på tysk side. Men krigen åbnede også for nye muligheder vedrørende Nordslesvig, og da Tysklands nederlag stod klart, var en genforening med Danmark inden for rækkevidde.Kongerækken hos Politiken Histories podcastserie om Sønderjyllands historie og Genforeningen i 1920 er blevet til i samarbejde med Folketinget.OBS: I udsendelsen fremgår det, at Kongerækken hos Politiken Historie skal optræde med et foredrag på Christiansborg grundlovsdag 2020. På grund af coronakrisen er arrangementet udskudt til et senere tidspunkt.

página 1 de 8

Informações: